Sbor dobrovolných hasičů Zárybničná Lhota

 

  

 

 

 

Historie  

Na konci 19. a začátkem 20. století se začínali tvořit v Čechách hasičské jednoty na ochranu majetku a hlavně velkostatkářů. Tito potom takové jednoty finančně podporovali. První hasičská jednota vznikla ve Velvarech roku 1863. V roce 1883 vzniká první hasičská jednota v Táboře, kde později vznikla župa, pod kterou patřila také naše obec. Tato župa měla v roce 1906 55 sborů, které čítali 1249 členů.

V naší obci byla založena hasičská jednota 15. června v roce 1901 a stanovy této jednotky byly schváleny 28. června 1901. Při založení měla jednota v naší obci 12 členů. Jiné zprávy se o založení nepodařilo získat.

Od této doby proběhlo v našem sboru mnoho událostí. V roce 1976 tragicky zahynul Karel Přívozník, dlouholetý velitel sboru. Na jeho počest se v naší obci pořádá Memoriál Karla Přívozníka. V letošním roce proběhl již 20 ročník. V roce 1974 byla pořízena nová požární stříkačka Pps 12, která slouží našemu sboru dodnes.

V roce 2011 jsme oslavili výročí 110 let od založení sboru.

V roce 2012 náš sbor založil družstvo mladých hasičů.

Následující rok byl pro nás hlavně ve znamení záplav, které Lhotu zastihly již po několikáté, ale v roce 2013 ve velké míře. Místní hasiči společnými silami pomáhali, jak při průběhu , tak při úklidu následků záplav.

Rok 2014 je rokem klidným. Soutěžní družstva se nadále zúčastňují hasičských soutěží, pomocných prací ve Lhotě a brigád, z kterých získá sbor alespoň malou částku, potřebnou pro zachování fungujícího sboru.

Již začátkem roku 2015 se aktivně pracuje na trénování družstev Muži A a dorostů, kdy každou neděli probíhají tréninky, v prvních měsících spíše fyzické. Na podzim tohoto roku přibyla do majetku sboru nová požární stříkačka s obsahem 1920. V tomto roce byla také proškoleno jedno družstvo 4+1 na pomoc při výstavbě protipovodňové zábrany v Táboře v ul. Lužnická. Tímto byl sbor vybaven oblekem ps II, helmou a botami  v počtu dvou kusů. Koncem listopadu se událo mnoho novinek. Naše nová stříkačka byla posvěcena při příležitosti rozsvěcení kapličky. Den po té sbor obdržel od SDH Tábor hasičský osobní vůz Nissan Terrano, který bude sloužit převážně při živelných pohromách.

 V roce 2016 sbor oslavil 115 let od svého založení a zároveň se v září uskutečnil 25. ročník Memoriálu Karla Přívozníka.

V roce 2017 se výrazně snížila účast na soutěžích. Jedno z dívčích družstev zaniklo. Proběhlo školení a nácvik na případné povodně.