Sbor dobrovolných hasičů Zárybničná Lhota

 

 

  

 

 

 

 

 

ZÁSAHY

 

ROK 2013

 

 

14.7. Technická pomoc

Sečení návsi a parku - Zárybničná Lhota

                                                                            fotografie

 

13.7. Technická pomoc

Čerpání studny - Zárybničná Lhota

                                                                            fotografie

 

16.6. Technická pomoc

Oplach silnice v ulici potoční - Zárybničná Lhota

                                                                            fotografie

 

15.6. Technická pomoc

Vyklízení naplavených věcí ze zahrad v chatové

 oblasti v Zárybničné Lhotě.

 

14.6. Technická pomoc

Vyklízení naplavených věcí ze zahrad v Zárybničné Lhotě.

 

2.6 - 3.6. Technická pomoc

Ulice Potoční, Jihlavská, Chatová oblast

Zátopa chatek v chatové oblasti, v ulicích zatopené domy.

Pomoc při úniku před velkou vodou, stěhovaní věcí a zvířat,

dohlížení a odstraňování naplavenin z mostů. Po opadnutí vody

odčerpávání ze zahrad a sklepů. Vyklízení zaplavených baráků.

                                                                            fotografie